... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

4.9.17

28.8.17: Majlis Junjungan Kasih Sanjungan Budi Tn Hj Khairi bin Bidin, S.I.S.

No comments:

Post a Comment