... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

20.6.14

Taklimat Program Tautan Ilmu PPD Sepang

Pada hari ini, 20 Jun 2014 (Jumaat) telah diadakan taklimat mengenai program Tautan Ilmu.  Majlis yang dilancarkan oleh Timbalan PPD Sepang, Tuan Haji Mutalib Tomran dihadiri oleh semua Guru Besar.  Ia turut dihadiri sama oleh SISC+ dan pasukan think tank PPD Sepang.

Program ini memberi tumpuan kepada usaha untuk memastikan semua murid menguasai kemahiran 3M di sekolah rendah.  Ia selari dengan program LINUS.

12 KONSTRUK LITERASI
KONSTRUK
KEUPAYAAN
1
Keupayaan membaca dan menulis huruf vokal dan konsonan.
2
Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka. 
3
Keupayaan membaca dan menulis  perkataan suku kata terbuka. 
4
Keupayaan membaca dan menulis suku kata tertutup. 
5
Keupayaan membaca dan menulis  perkataan  suku kata tertutup. 
6
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata tertutup’ng’.
7
Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang mengandungi diftong.
8
Keupayaan membaca dan menulis  perkataan mengandungi vokal berganding.
9
Keupayaan membaca dan menulis  perkataan yang mengandungi
 digraf dan konsonan bergabung.
10
Keupayaan membaca dan menulis  perkataan yang berimbuhan awalan dan akhiran.
11
Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.
12
Keupayaan membaca, memahami dan menulis ayat berdasarkan bahan  rangsangan.


12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN NUMERASI

Konstruk 1 : Keupayaan pra nombor dan mengenal angka
Konstruk 2 : Keupayaan membilang
Konstruk 3 : Keupayaan memahami nilai nombor
Konstruk 4 : Keupayaan membuat seriasi
Konstruk 5 : Keupayaan mengenal mata wang Malaysia
Konstruk 6 : Keupayaan menyatakan waktu
Konstruk 7 : Keupayaan mengendalikan operasi asas
Konstruk 8 : Keupayaan mengendalikan operasi asas melibatkan mata wang Malaysia
Konstruk 9 : Keupayaan mengukur panjang objek, jisim objek dan isipadu.
Konstruk 10 : Keupayaan menterjemah ayat biasa kepada ayat matematik dan sebaliknya
Konstruk 11 : Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian terhad kepada nombor bulat
Konstruk 12 : Keupayaan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran dalam kehidupan harian melibatkan mata wang, masa dan ukuran panjang.


Klik di sini untuk mendapatkan minit curainya.

No comments:

Post a Comment