... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

19.6.13

Pelajar bagaimanakah yang perlu kita hasilkan pada abad 21 ini?

No comments:

Post a Comment