... Objektif asas dalam mana-mana sistem pendidikan adalah untuk memastikan setiap murid dibekalkan dengan ilmu dan kemahiran untuk berjaya dalam kehidupan...

19.8.11

PBS Murid Berkeperluan Khas

PBS yang telah disesuaikan dengan murid berkeperluan khas, dokumen standard prestasi berdasarkan KSSR Pendidikan Khas telah dibina untuk digunakan sebagai pentaksiran sekolah bagi Tahun 1 dan Tahun 2. Penataran dokumen tersebut telah diberikan kepada Jurulatih Utama Kebangsaan (JUK) pada 6-10 Jun 2011 oleh Lembaga Peperiksaan dan Bahagian Pembangunan Kurikulum.

No comments:

Post a Comment